/Files/images/1340348899.jpg

Методична проблема школи:

«Формування ключових компетентностей конкурентно спроможного випускника школи»

Тема, над якою працює ШМО:

«Підвищення якості освіти через формування

ключових компетентностей учнів шляхом інтеграції традиційних і інноваційних методів і

прийомів роботи»

Мета роботи ШМО:

Активізувати творчий потенціал кожного вчителя

методичного об'єднання. Надавати допомогу вчителям у розвитку та підвищення професійної

компетентності.

Основні завдання роботи шкільного методичного об'єднання

1. Забезпечення методичного та психолого-педагогічного супроводів стандартизації якісної базової та повної загальної середньої освіти.

2. Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів.

3. Використання сучасних інформаційних технологій аналітичної діяльності на основі даних базового та проблемного моніторингу освітньої діяльності.

4. Забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів через координацію зусиль методичних структур різного рівня.

5. Створення «інформаційного банку» перспективного педагогічного досвіду кращих учителів школи .

6. Розвивати інтерес учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи.

7. Стимулювати створення умов з метою впровадження в процес навчання нових комп'ютерних технологій.

8. Продовжувати роботу по обладнанню навчальних кабінетів у відповідності із вимогами чинного законодавства.

9. Провести роботу по переорієнтуванню навчального процесу - менше часу відводити на відпрацювання формалізованих алгоритмів дій, перевірку домашніх завдань, контрольні та самостійні роботи, а натомість збільшити час на організацію пізнавальної діяльності школярів, формування вмінь, що мають практичне спрямування.

10. Детально проаналізувати результати участі випускників школи у зовнішньому незалежному оцінюванні. Посилити роботу по підготовці учнів школи та їх батьків до зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень. Особлива увага приділяється використанню тестових технологій.

11. Використовувати системний підхід до організації роботи зі здібними та обдарованими учнями.

12. Активізувати роботу по переходу від інформаційно-пояснювального підходу до діяльнісного урізноманітнення прийомів, форм, методів навчання, використання групової, парної, індивідуальної роботи, педагогічних програмних засобів. Продовжувати самоосвіту педагогів, особливо шляхом вивчення матеріалів педагогічної преси, науково - практичних семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, обміну з колегами.

13. Посилити роботу вчителів по оволодінню нормативно-правовою базою в галузі освіти. Своєчасно та в повному обсязі опрацьовувати та керуватись в повсякденній роботі нормами законодавства в галузі освіти. Вивчити рівень готовності кожного працівника до використання інформаційно- комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Форми і методи роботи

1. Обговорити та затвердити план роботи

2. Проводити методичні оперативки:

а) підсумки навчально-виховної роботи за семестр; завдання на наступний семестр; підсумки роботи за рік.

б) опрацювання інструктивно-нормативних документів.

3. Організувати взаємовідвідування та обговорення відкритих уроків.

4. Організувати роботу з обдарованими дітьми

5. З метою розвитку життєвих компетенцій учнів проводити нестандартні, інтегровані уроки, ширше залучати учнів до участі у конкурсах, турнірах, змаганнях.

Робота вчителів МО в період між засіданнями

- Приймати активну участь в методичній роботі школи

- Активно взаємовідвідуватиуроки своїх колег

- Вчителям, які атестуються, звітувати перед вчителями МО

- Провести предметні тижні

- Приймати активну участь в різноманітних конкурсах

Організація позакласної роботи

У 2017-2018н.р. відповідно до річного плану роботи школи, згідно із завданнями науково-методичної проблеми, для розв'язання проблеми МО, з урахуванням напрямків розвитку освіти, МО вчителів передбачає проведення таких позакласних заходів:

1

Провести конкурс «Колосок»

Жовтень

2

Провести конкурс «Бобер»

Листопад

3

Провести конкурс «Кенгуру»

Березень

4

Взяти участь в науково-
дослідницькій роботі
МАН

Квітень

5

Провести конкурс «Левеня»

Квітень

/Files/images/98139367.png


План роботи методичного об'єднання вчителів з предметів природничо-математичного циклу на 2017 – 2018 н.р.

Члени методоб'єднання вчителів з предметів природничо - математичного циклу в 2016 - 2017 н. р. працювали над проблемою «Підвищення якості освіти через формування ключових компетентностей учнів шляхом інтеграції традиційних і інноваційних методів і прийомів роботи», що передбачало формування предметної компетентності і підпорядковувалося реалізації загальних завдань шкільної освіти.

Предмети природничого циклу відіграють важливу роль в усіх сферах діяльності людини. Тому вивчення цих дисциплін розкриває великі можливості для виявлення та формування професійних інтересів і намірів.

Застосування на уроках вчителями комп'ютерних навчальних програм, сприяло використанню вчителями інноваційних технологій навчання, створює умови для самостійного активного пізнання нового учнями.

Протягом навчального року вчителями були опрацьовані інструктивно- нормативні документи, проекти навчальних програм.

Підготовлені доповіді: «Використання мультимедійних та комунікаційних технологій на уроках інформатики та ІКТ», «Виготовлення інноваційних об’єктів праці на уроках трудового навчання ».

Відкритий урок з у 9 класі«Удосконалення техніки виконання стрибків у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги».

Вчителями були підготовлені матеріали підсумкових контрольних робіт, олімпіад них завдань та державних підсумкових атестацій, організована і проведена навчально - виробнича практика

Досягти більшої ефективності в навчально-виховному процесі допоможе спланована і продумана робота вчителів.

В наступному 2017-2018 н.р. роботу над темою буде продовжено.

Склад методичного об'єднання вчителів

№ п/п

ПІП

Стаж

Категорія

Предмет

Класи

1

Білковська Леся Валентинівна

29

Вища

Математика

5-9

2

Горбач Анастасія

В’ячеславівна

5

Спеціаліст

Образотворче мистецтво

5-8

3

Груленко Ксенія Анатоліївна

23

Вища

Старший

вчитель

Біологія, географія, хімія

5-9

4

Дейнека Наталія Петрівна

11

І категорія

Інформатика, трудове навчання

2-9

5

Крупник Людмила Віталіївна

6

ІІ категорія

Математика

5-9

6

Близнюк Наталія Анатоліївна

20

Вища

Фізичне виховання

5-9

Самоосвіта вчителів

1. Дейнека Н.П. - «Особистісно зорієнтований підхід до учнів на уроках

інформатики та трудового навчання».

2. Груленко К.А. - «Формування в учнів інтересу до біології через

різні форми роботи».

3. Білковська Л.В. - «Шляхи підвищення ефективності навчання

математики».

4. Горбач А В. - «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках

образотворчого мистецтва».

5. Крупник Л.В. - « Формування навчально-пізнавальної

компетентності учнів ».

6. Близнюк Н.А. - « Формування творчої особистості учнів в процесі

навчання».

/Files/images/0_1980d_ce1ba88a_S.gif

Кiлькiсть переглядiв: 52

Коментарi