План роботи методоб'єднання класних керівників

на 2017-2018н. р.

Члени методоб'єднання класних керівників в 2016-2017 н.р. працювали над проблемою "Розвиток творчих здібностей учнів, духовної і моральної культури, виховання в них любові до рідного краю, своєї родини".

Класні керівники спрямували виховну роботу на розвиток особистості учня, його цінностей, самовдосконалення, формували здатність до саморозвитку. Приділяли увагу проблемам фізичного розвитку школярів, вихованню естетичних поглядів і смаків, патріотичному, національному та трудовому вихованню. Навчали учнів вмінню керувати собою в індивідуальній діяльності, забезпечували свідоме самовизначення громадянського статусу учня як результату самоорганізації його особистості.

Для цього використовувалися різні форми та методи роботи: виховні класні години, круглі столи, диспути, тематичні лінійки, конкурси, екскурсії, спортивні змагання.

Але класні керівники використали не всі можливості реалізації концепції духовного і морального виховання.

Тому в 2017-2018 н.р. методичне об'єднання продовжуватиме працювати над проблемою "Розвиток творчих здібностей учнів, духовної і моральної культури, виховання в них любові до рідного краю, своєї родини".

Склад методичного об'єднання класних керівників

П.І.Б

Стаж

Категорія

Клас

1

Ільїна І.І.

15

Вища

Старший

вчитель

6

2

Горбенко Т.В.

35

Вища

Старший

вчитель

5

3

Дейнека Н.П.

11

Перша категорія

9

4

Крупник Л.В.

6

Спеціаліст
ІІ категорії

8

5

Груленко К.А.

23

Вища

Старший

вчитель

7

Самоосвіта класних керівників

1. Горбенко Т.В. - Громадянське виховання в умовах інноваційної школи.

2. Крупник Л.В. - Інноваційні підходи до формування духовності дітей і підлітків.

3. Дейнека Н.П. - Співпраця сім'ї та школи як успішний засіб формування особистості дитини.

5. Ільїна І.І. - Формування системи морально - етичного виховання особистості.

4. Груленко К.А. – Формування життєвих компетентностей учнів через творчу діяльність колективу.

Зміст роботи методичного об'єднання класних керівників

1. Методична оперативка:

• Підсумки виховної роботи за минулий Вересень

рік і завдання на 2016-2017 н.р. Горбенко Т.В.

• Опрацювання інструктивно-нормативних

документів. Трищун Н.В.

2. Поповнення шкільної бази даних про учнів

школи. Вересень

Класні керівники

3. Ознайомлення з умовами проживання учнів

класів. Протягом року

Класні керівники

4. Індивідуальна робота з учнями неповних

сімей, напівсиріт. Протягом року

Класні керівники

5. Прибирання шкільної території. Протягом року

Класні керівники

6. Зустріч з працівниками правоохоронних, Протягом року

методичними працівниками, соціальним педагогом. Класні керівники

7. Проведення фестивалю відкритих виховних Протягом року

заходів. • Класні керівники

8. Профорієнтаційна робота Протягом року

Класні керівники

9. Морально-етичне виховання як складова проблеми, Протягом року

над якою працює методичне об'єднання Класні керівники

10. Аналіз відвідування учнями школи. Грудень, квітень

Трищун Н. В.

11. Аналіз стану перевірки учнівських Листопад, квітень

щоденників. Трищун Н. В.

12. Місячник "Через віки, через роки - Квітень - травень пам'ятайте про тих, хто вже не прийде Жиленко О.Ю. ніколи..." (до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні).

13. Відвідання картинної галереї, музеїв міста. Протягом року

Класні керівники

14. Навчальні екскурсії. Травень-червень

Класні керівники

План роботи методичного об'єднання класних керівників

ЗАСІДАННЯ І (вересень - жовтень)

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Про результати виховної роботи у 2016 - 2017 навчальному році.

Голова МО класних керівників

2.

Визначення основних напрямків методичної роботи на 2017-2018 н.р.

Голова МО класних керівників

3

Організація роботи щодо подання звітів класних колективів із соціального захисту дітей. Соціальний паспорт класу.

Класні керівники.

4.

Планування виховної роботи з класами.

Класні керівники.

5.

Шляхи посилення соціальної мотивації педагога. Робота з обдарованими дітьми (тренінгове заняття для класних керівників)

Шкільний психолог

ЗАВДАННЯ

1. Підготовка до огляду літописів класних колективів та інформаційних вісників ( куточків) класів

класні керівники 5-9 класів

2. Підготувати звіт про відвідування учнями школи та (прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.

ЗАСІДАННЯ II (листопад грудень)

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Особливості виховної діяльності й управління нею за умов сьогодення.

Горбенко Т.В.

2.

Підлітковий суїцид.

Груленко К.А.

3.

Виховний захід у 9 класі.

Дейнека Н.П.

4.

Дискусія. Взаємодія класного керівника з батьками.

Крупник Л.В.

ЗАВДАННЯ

Із застосуванням краєзнавчих та етнографічних знань розробити виховний захід ( екскурсія, свято, зустріч, бесіда, година спілкування тощо).

класні керівники
5-9 класів

ЗАСІДАННЯ III (січень березень)

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Диспут. Виховання патріотизму у родині.

Ільїна І.І.

2.

Відкритий захід в 5 класі.

Горбенко Т.В.

3.

Круглий стіл. Превентивна освіта і соціальна політика.

Дейнека Н.П.

4.

Учимося запобігати конфліктам та розв’язати їх. Практичне заняття з інтерактивними вправами.

Груленко К.А.

ЗАВДАННЯ

Провести анкетування учнів з метою виявлення їхніх індивідуальних особливостей , рівня їхньої вихованості та загального розвитку. Зробити діагностику особистості школяра.

класні керівники
5-9 класів

ЗАСІДАННЯ IV (квітень травень)

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Опрацювання інструктивно - методичних документів про навчальні екскурсії та навчально виробничу практику.

Федорченко Н.В.

2.

Складання плану екскурсії та навчально виробничої практики.

Груленко К.А.

3

Підсумки роботи методоб'єднання, планування роботи на наступний навчальний рік.

Горбенко Т.В.

4.

Профорієнтаційна робота для старшокласників. Світ професій – мій вибір, мій успіх.

Дейнека Н.П.

ЗАВДАННЯ

Зібрати пропозиції учителів, батьків, учнів щодо планування виховної роботи на 2018 - 2019 н.р

класні керівники
5-9 класів

Кiлькiсть переглядiв: 78

Коментарi